Overslaan en naar de inhoud gaan
 

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal

In deze privacyverklaring van Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal staat omschreven hoe er met jouw gegevens wordt omgegaan. Wanneer je gebruik maakt van de website www.winkelstadveenendaal.nl verzamelt de stichting gegevens van jou. Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heb je vragen of is er niet duidelijk omtrent het gebruik van jouw gegevens door Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal, neem dan gerust contact op.

Contactgegevens:

http://www.winkelstadveenendaal.nl
Kees Stipplein 74, 3901 TP Veenendaal
info@winkelstadveenendaal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • E-mailadres, indien je je aanmeldt voor de nieuwsbrief
  • IP-adres
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Nieuwsbrief

Via onze website kun je je abonneren op onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief - die maximaal 12 maal per jaar wordt verstuurd - lees je van alles over nieuwe winkels, evenementen, tips en andere info over onze binnenstad. Op elk moment kun je het abonnement opzeggen. Onderaan iedere mail staat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt op alleen met toestemming toegevoegd aan de lijst met abonnees. Deze gegevens worden tot twee maanden nadat je je hebt afgemeld bewaard.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@winkelstadveenendaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: E-mailadres > Tot moment van uitschrijven > Om nieuwsbrieven te sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Via Google Analytics bekijken we hoe onze bezoekers de website gebruiken. We hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de verkregen IP-adressen niet anonimiseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@winkelstadveenendaal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-pers…

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@winkelstadveenendaal.nl.